Tuesday, November 20, 2012

Yüksek Performans İçin Kalçayı Geliştirme

Çoğu insan alt vücudun yani bacakların ve diğer alt kas gruplarının sporların büyük çoğunluğunda ne kadar önemli olduğunu bilir. Ama hangi kasların ve hangi hareketlerin bu performansı arttırmak için gerekli olduğu genellikle bilinmez. Bu makalede bu sorunlar hakkında konuşacağız.


Bacak kaslarımızı anterior(ön) ve posterior(arka) olarak ikiye kategoriye ayırabiliriz. Anterior'un en büyüğü quadriceps kas grubudur. Quadriceps kas grubu temel olarak iki hareketi yapmamızı sağlar:
 • Dizleri uzatmak
 • Kalçayı Kasmak
En büyük posterior kasları ise gluteus ve harmstring kas gruplarıdır.  Bu kaslarda temel olarak iki hareketi yapmamızı sağlar:
 • Kalçayı Germek
 • Dizleri Kasmak
Ortak olarak anlaşılmayan şey ise diz açıcı kasların(namı diğer quadsların) atletik performans açısından en önemli kaslar olduğudur. Bu kasların atletik performans açısından en önemli olan iki aktivitenin, yani koşu ve sıçramanın (bu hareketler için önemli kas quadslardır çünkü) birincil önemde olmasıdır. Bu iki hareket zaten atletizm'in temelini oluşturur.

Thursday, November 15, 2012

16.11.2012 5k Training Program

Interval
30 seconds %75 power, 15 seconds jogging Total 30 minutes.
5 minutes rest.
400m (<75 seconds)
1600m jogging

Tuesday, November 13, 2012

14.11.2012 Sprint Training

Warm-up Section:
400m run - 400m Joint Exercises - 200m walk

Main Section:
30m * 2 fast skipping without high knee technique
30m * 2 fast skipping within high knee technique

30m * 6 with weigh bar(or light weigh) (1 minute rest between sets - 2 minute rest)
60m * 3 (2 minute rest between sets - 3 minute rest)
100m * 1

Last Section: 
Static flexibility for relaxing
400m run - 400m walk

Monday, November 12, 2012

12.11.2012 5k Training

5m static flexibility
5k run (lower than 21 minutes - 8m rest)
400m jogging(3m rest)
400m*3 run (lower than 80 seconds - 4m rest)
800m jogging for recovery

13.11.2012 Sprint Training

Warm-up section:
800m run on gras
200m dynnamic flexibilty(50m hell walk, 50m toe walk, 50m lateral skip, 25m hand & heel, 25m sprint)

Practice section:
60m sprint test without block(40m acceleration - 2m rest)
30*3 with weigh and submaximal (1.50m, 3m rest)

Plyometric Section:
50m * 3 Double Leg Bounding (2m rest)
100m Right Leg Bounding when backward 100m Left Leg Bounding(3m rest)
Knee Tuck Jump (20*3 - 1m rest - 1.50m rest)
Split Jump (20 * 3 - 1.50m rest)
Squat Jump (25 * 2 - 1.50m rest)
---> 5m rest (no sitting)

10*2 Depth Jump (1m rest)
---> 3m rest

Last Section(reducing):
3m jogging
2m sitting
400m jogging

-----------

Cold Bath

Wednesday, September 26, 2012

27.9.2012 Sprint Training Program

Plyometrics for chest:
 • Drop push-up 10 * 3
 • Plyometric push-up 10*2

Biceps Training(You need to select own weights):
 • Biceps Curl (Dumbells) - Standing; Hammer Grip 15*3
 • Inner Biceps Curl (Dumbells) - Standing 10*3
 • Biceps Curl (Dumbells) - Standing; Alternated 15*3
 • Inner Biceps Curl (Dumbells) - Standing 10*3
 • Biceps Curl (Dumbells) - Standing; Hammer Grip 12*3
Before Aikido Training..


Tuesday, September 25, 2012

26.9.2012 's Sprint Training Program

We are going to do exercises what is below:

Field
400m run on gras.(long stride)
Some Flexibility exercises for warming-up. 
3*30m synergic with sprint start.
High Knee Lift - 100m * 2  
Heel To Bum - 100m * 2
Skip B - 100m * 1


Plyometrics for legs:
 • Knee Tuck Jump - 3*25
 • Split Jump - 3*20
 • Jump Squat - 3*20  
Gym
Strenght Training For Shoulders:
 • Rear Deltoid Raise - Bent Over; One-Arm with 10RM * 3
 • Lateral Deltoid Raise - Standing 8RM * 3
 • Upright Row (Dumbells) 12RM * 3
 • Push-press jumping (Dumbels) 12RM * 3